Ζυγοί για κάθε επιχείρηση, επαγγελματικοί, βιομηχανικοί, ζυγοί ετικέτας, με υπολογισμό τιμής, ενδείκτες βάρους, επιδαπέδιοι ζυγοί, πλάστιγγες, ζυγοί με scanner, ειδικοί ζυγοί, ζυγοί ράγας, με κέρμα, βρεφοζυγοί, χρυσοχοίας, ζυγοί με συσκευαστικά μηχανήματα, πλάστιγγες για αποσκευές, τροχήλατες βάσεις με ζυγό, ηλεκτρονικοί ζυγοί ακριβείας, για φρέον, με καταμέτρηση τεμαχίων, κρεμαστοί ζυγοί, καντάρια, κουζίνας κ.α